Om
9
14
13
17
2
10
19
7
15
6
8
18
_MG_5885
_MG_5942
_MG_5890

Forestil dig, at du, som musiklærer kan udlevere en node og sige til en klasse, ”Find jeres instrumenter frem, gå ud i grupperne og spil den her”, - og det så også sker.

Læs "de siger om" Little Masters Of Music 


Referencer fra Lektor Sisse Skovbakke og Lektor Hans Mydtskov 

Læs artikkel fra Musikeren sept 2019.

Little Masters Of Music er en ny, regulær undervisningsmetode udviklet og praktiseret af musikeren og underviseren Peter Bjerrum, til den almene musikundervisning i folkeskoler og på musikskoler.


Little Masters Of Music beskæftiger sig med mestring af kernestof, som puls, rytmik og teori igennem et væld af sammenspilsaktiviteter og bevægelseslege i selvstyrende grupper.


Little Masters Of Music giver eleverne et musikalsk arbejdssprog, ”arbejdsregler”, og fagværktøjer til at være selvkørende i sammenspilsgrupper og i egen øveproces på div. instrumenter.


Hvor de med minimal lærerovervågning er i stand til at lære og afspille, og arbejde med både forhåndskendt og ukendt stof, ved at undersøge forlægget, implementere egen viden og lade de mestrende hjælpe de lærende.


Little Masters Of Music kan implementeres allerede fra starten af indskolingen, da progressionen følger elevernes faglige udvikling.


Kernestof som rytmik, puls og teori er eviggyldige værktøjer for at mestre det at spille musik, og er næsten uudtømmeligt for ny viden og opgavemuligheder.


Little Masters Of Music giver samtidigt underviseren oplagte muligheder for multidifferentiering og variation i musiklokalet med minimal forberedelse.


Læs mere dybdegående beskrivelse af hvad Little Masters of Music kan, og indeholder herunder i "de siger om" referencer på baggrund af supervisioner.