Home


"Se, Sig og Spil" er et særdeles relevant stykke undervisningsværktøj, som får børn til at spille som var det, det naturligste i verden" 


Hans Mytdtskov Saxofonist og lektor i hørelære Syddansk musikkonservatorium

 "Se,Sig og Spil" præsentaions video 

Metoden består af 3 sammenhængende moduler: 

 "          "Se,Sig og Spil" er :


  "Enkelt, logisk, musikalsk og godt"

    Carsten Ingemann Musiklærer.


  "Ungerne elsker det og det er lige til 

  at gå til" Maja Rosen Wahl Pædagog


   "Nemt at koble metoden til min egen              praksis"  Kristian Munch Musiklærer 

Se, Sig og Spil”  udviklet af musiker og underviser Peter Bjerrum, beskæftiger sig igennem et væld af sammenspilsaktiviteter og bevægelseslege i selvstyrende-grupper, med mestring af kernestof. Som puls, rytmik, nodelæsning og melodispil i en struktureret progration.

 

”Se, Sig og Spil” er et simpelt ”multiværktøj” til såvel den erfarende, som den helt nye musiklærer, hvor mulighederne for faglighed, og variation i opgaver, og differencering er mangfoldige.

 

”Se, Sig og Spil” giver elever og lærer et fælles musikalsk arbejdssprog, ”arbejdsregler”, og fagværktøjer til at kommunikere. Og til at være selvstyrende i sammenspilsgrupper, og i egen øveproces på div. instrumenter.

 

 ”Se, sig og spils” faste afviklingsrutiner skaber en didaktisk klasserumsledelse, hvor læren kan træde ud af rolle fra drivende omdrejningspunkt, til ”konsulent”.

 

”Se Sig og Spil ” kan anvendes meningsfyldt, fra det helt simple, til det meget avancerede. Alle elever kan være med, og er derfor relevant i indskolingen, over mellemtrin til valgfag i musik.  


Målgruppe elever fra 0.- 8. klasse.

1. ”Se, Sig og Spil” PULS (Puls – og dansebaner) 

Eleverne arbejder varieret med grundpuls, pulsslag, tempo, feeling og musikstilarter igennem bevægelseslege og sammenspil i selvstyrende-grupper.

 


 

 2."Se, Sig og Spil" RYTME

 Struktureret indlæring af rytmer/noder via fonetik (rytmeord) gennem varieret sammenspil, i selvstyrende grupper. 

 Little Masters of Music  har sit eget "rytmeords" system som grundlag. Andre fonetiske systemer kan også anvendes i   metoden.

     

 3."Se, Sig og Spil." MELODI 

  PULS + RYTME + Tone = Melodi. Arbejde med instrumental og melodispil i selvstyrendegrupper.

Eksempel på "Se,sig og Spil" Melodi Instrumental

sammenspil iselvstyrendegruppe i 1.klasse

Ekesmpel: "Se,Sig og Spil"Puls og RYTME i kombination

Eksempel på hørelæreopgave med "Se,Sig og Spil "elever fra 3., 4. og 5 klasse 

4. klasses arbejde med "Se, Sig og Spil"  i selvstyrende instrumental-grupper efter et år.

Diverse videoer: 

Eksempel på rytme-sammenspil med "Se,Sig og Spil "elever fra 3., 4. og 5 klasse 

Alle børn på Børneskolen Bifrost har brugt " Se, sig og Spil" i selvstyrende instrument-grupper i deres skole tid, se koncert videoer.