Kontakt


"Little Masters Of Music er et særdeles relevant stykke undervisningsværktøj, som får børn til at spille som var det, det naturligste i verden" 


Hans Mytdtskov


Saxofonist og lektor i hørelære

Syddansk musikkonservatorium

      Peter Bjerrum 

      Lundsbyvej 12

      7620 Lemvig 


 Telefon  60 92 66 54


 Træffes bedst Man -fre.

 fra kl. 15.30 - fredag kl.   12.00 -


littlemastersofmusic@gmail.com

Sammenspil og Bevægelse 

 Multidifferencering og Variation 

Fag-faglighed

Puls og Rytmik

Teori og Hørelære 

Klasseledelse

Selvstyrende gruppearbejde

Et´fælles Musik-og Arbejdssprog

Little Masters Of Music pulsbaner :

Arbejde med pulsfornemmelse, pulsslag, igennem bevægelse og sammenspil

Little Masters Of Music er en ny, regulær undervisningsmetode udviklet og praktiseret af musikeren og underviseren Peter Bjerrum, til den almene musikundervisning i folkeskoler og på musikskoler.


Little Masters Of Music beskæftiger sig med mestring af kernestof, som puls, rytmik og teori igennem et væld af sammenspils aktiviteter og bevægelseslege i selvstyrendegrupper.


Little Masters Of Music giver eleverne et musikalsk arbejdssprog, ”arbejdsregler”, og fagværktøjer til at være selvkørende i sammenspilsgrupper, og i egen øveproces på div. instrumenter.


Hvor de med minimal lærerovervågning er i stand til at lære og afspille, og arbejde med både forhåndskendt og ukendt stof ved at undersøge forlægget, implementere egen viden og lade de mestrende hjælpe de lærende.


Little Masters Of Music kan implementeres allerede fra starten af indskolingen, da progressionen følger elevernes faglige udvikling.


Kernestof som rytmik, puls og teori er eviggyldige værktøjer for at mestre det at spille musik, og er næsten utømmeligt for ny viden og opgavemuligheder.


Little Masters Of Music giver samtidigt underviseren oplagte muligheder for multi differencering og variation i musiklokalet med minimal forberedelse.


Læs mere dybdegående beskrivelse af hvad Little Masters of Music kan, og indeholder i "beskrivelse og supervisioner". 


Eksempel på en 4.klasse efter at have arbejdet kun 1.skoleår med Little Masters Of Music i selvstyrende instrumentgrupper. Anvendt viden fra Se, Sig og spil, overført til div. instrumenter.

Klassen havde aldrig før beskæftiget sig med instrumentalarbejde og sammenspil i musikundervisningen.

                Referencer :                                            Opgaver :

                                                                               

                                                                                  Download velkomstopgave

Beskrivelse/ Supervision af

Little Masters Of Music.

Saxofonist og lektor i Hørelære ved Syddansk musikkonservatiorium

 

Hans Mydtskov

Beskrivelse/ Supervision af

Little Masters Of Music.


Lektor i musik


Sisse Skovbakke 

 "Trommerne De Spiller" 0-4klasse


 " Drums Are Playing Softly" 4.klasse - ?


   Arbejder med Little Masters Of Music kernestof:

  • Grundpuls
  • Pulslag og pauser
  • Sammenspil
  • Improviation
  • Musikalsk bevisthed

Copyright @2019 Peter Reintoft Bjerrum All Rights Reserved